Despre Noi

După anul 1990, în Romania, tot mai mulți voluntari, au descoperit cauze nobile pentru care să lupte. Printre acești binevoitori se află și un grup de voluntari, în număr de 5, care s-au gândit să vină în ajutorul semenilor lor aflați în diverse nevoi, fondând astfel, “ASOCIAŢIA ECSIA SOCIAL ORG”, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu nr. 154591/15.07.2016, eliberată de către Ministerul Justiției și înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei Constanța cu nr. 78/26.09.2016.

Scopul Asociaţiei este de natură socio-umanitară, de a soluționa nevoi speciale ale unor segmente de populaţie, precum și de a promova valorile românești.

Obiectivele Asociației sunt bazate pe însuși scopul propus, ele regăsindu-se în totalitate în Statut ASOCIAŢIA ECSIA SOCIAL ORG”.

Enumerăm o parte din obiective:

  • crearea, organizarea de servicii complexe de asistență socială la domiciliu sau în instituții cu profil de asistență socială;
  • crearea de centre de cazare cu îngrijire specializată, pe termen scurt, mediu și lung pentru bătrâni sau tineri și copii cât si persoane cu dizabilități;
  • realizarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice cât și persoane cu dizabilități;
  • asigurarea logisticii necesare desfășurării unor servicii de asistență și îngrijire a persoanelor aflate în dificultate sau cu dizabilități în centre de profil sau la domiciliul acestora.